Geschiedenis

Consistent is opgericht als reactie op de schaalvergroting in de verslavingszorg. De initiatiefnemers wilden belangrijke uitgangspunten voor succesvolle verslavingszorg verankeren in een kleinschalige organisatie.

Oprichting

De oprichters, maatschappelijk werkers met voortgezette opleiding, specialistische bijscholing en langdurig werkzaam in de gesubsidieerde verslavingszorg, zagen dat veel mensen in de nieuwe, grootschalige instellingen niet meer de gewenste hulp of bejegening vonden. Als antwoord daarop werd in 1992 Consistent opgericht als verslavingspraktijk voor particuliere cliënten.

Daarnaast boden zij bedrijven hun expertise aan. Advies en training om signalen van disfunctioneren als gevolg van een verslavingsprobleem op de werkvloer te herkennen en bespreken. Snelle, doeltreffende en discrete behandeling van werknemers met verslaving. Dit heeft in de loop der jaren zijn beproefde vorm gevonden in de methode volgens het 3-Partijencontract Consistent ©

Sinds het vertrek en pensionering van de vennoten zet Elly Helsloot de praktijk voort. Theo Willemse sloot zich in 2005 aan als adviseur voor bedrijven en was van 2009 - 2012 medevennoot.