Uitgangspunten

Consistent is opgericht als reactie op de schaalvergroting in de verslavingszorg. De oprichters wilden belangrijke uitgangspunten voor succesvolle verslavingszorg verankeren in een kleinschalige organisatie. Consistent wordt sindsdien geconsulteerd door particulieren en bedrijven.

Uitgangspuntent Consistent

  • Behandeling op maat. Cliënt en therapeut bepalen in overleg wat nodig is.
  • Niet alleen de verslaving, maar ook de samenhangende problematiek wordt in de behandeling betrokken.
  • De behandeling start in principe in het eerste gesprek. Geen langdurige intakeprocedure.
  • De partner of andere voor de cliënt belangrijke personen worden zo mogelijk en indien gewenst bij de behandeling betrokken.
  • De eerste afspraak vindt als regel binnen een week plaats. Er is geen wachtlijst. Behandeling op afspraak zonder wachten. Er is geen wachtkamer.
  • Discretie. Ontvangst in neutrale omgeving. Geen registratie bij andere instanties.
  • Tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Na een voicemail boodschap wordt u als regel binnen één uur teruggebeld. Het is ook mogelijk per e-mail contact te zoeken.
  • Voor bedrijven is het 3-Partijencontract Consistent© ontwikkeld. Dit is een speciale methode voor het begeleiden van medewerkers met verslavingsproblemen