Voorlichting en training

Consistent geeft voorlichting bij bedrijven over alcohol-, drugs- en medicijngebruik en de gevolgen daarvan voor het werk. Wij trainen leidinggevenden in herkennen van verslavingsproblemen, uitspreken van vermoedens en vervolgstappen zetten. Wij adviseren het management bij het opstellen van een Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid voor bedrijven en organisaties.

In overleg met de opdrachtgever wordt een aanbod op maat gerealiseerd. Consistent is gevestigd in Haarlem, maar werkt en werkt door heel Nederland.

Mogelijke vragen over verslaving op het werk

  • U heeft het vermoeden dat een bepaalde medewerker te veel drinkt. Hoe bespreekt u dat?
  • U weet zeker dat uw medewerker alcohol of andere drugs gebruikt, maar hij ontkent het ten stelligste en heeft allerlei verklaringen. Wat nu?
  • U wilt dat uw leidinggevenden actiever zijn in het signaleren en bespreken van alcohol- en drugsgebruik onder uw werknemers.

Het aanbod van Consistent

Consistent biedt hulpverlening, advies en training op maat:

  • Voorlichting aan leidinggevenden, ARBO-functionarissen, HR-managers, met als doel verslaving in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te bespreken
  • Training van leidinggevenden in het bespreken van vermoedens rond het gebruik van verslavende middelen
  • Consultatief gesprek over een concrete probleemsituatie
  • Motiverende diagnose gesprekken met advies
  • Behandeling van medewerkers die disfunctioneren ten gevolg van verslavingsproblemen, volgens het 3-partijencontract Consistent©

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden