Behandeling en kosten verslaving op het werk

Consistent levert behandeling en diensten voor het bedrijfsleven en andere organisaties bij verslavingsproblemen op het werk. We zijn snel inzetbaar, werken discreet en leveren maatwerk. Hieronder vindt u onze diensten met tarieven.

Tarieven

Consultatief gesprek € 285,-
Een bespreking met management of HR over een concrete casus van verslavingsproblematiek op het werk.

Motiverende diagnosegesprekken € 720,-

Consistent onderzoekt op verzoek van een werkgever bij een medewerker op basis van vrijwilligheid of er sprake is van een verslavingsprobleem, in welke mate en de behandelmogelijkheden. Inclusief rapportage.

Aanmeldingsgesprek 3-partijencontract € 190,-

Behandeling volgens het 3-Partijencontract Consistent © € 2660,-

Het 3-Partijencontract Consistent omvat: Een contractbespreking; de opstelling van het 3-partijencontract inclusief verslag van de contractbespreking; 9 behandelgesprekken; tussentijdse contacten met bedrijfsarts of leidinggevende en anderen; evaluatiebespreking met leidinggevende en medewerker; schriftelijke rapportage van de eindevaluatie.

Reistijd en kosten per uur € 85

Bovengenoemde tarieven zijn ex. BTW

Overige behandelingen

Advies bij het opstellen van een alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid
(Neem contact op voor een offerte)

Voorlichting aan medewerkers over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor het werk
(Neem contact op voor een offerte)

Training van leidinggevenden in het herkennen en bespreken (van vermoedens) van gebruik
(Neem contact op voor een offerte)