Consistent voor bedrijven

Consistent is een particuliere praktijk voor behandeling, advies en training bij verslavingsproblemen. Wij zijn een specialistische instelling met professionele en ervaren therapeuten die deskundig omgaan met hulp- en adviesvragen en behandeling op maat bieden.

Naast het aanbod voor particulieren heeft Consistent een speciale werkwijze ontwikkeld voor medewerkers in bedrijven, het 3-Partijencontract Consistent©.

Overmatig gebruik van alcohol of drugs veroorzaakt in de werksituatie ziekteverzuim, ongevallen en disfunctioneren. Consistent behandelt werknemers volgens het 3-Partijencontract Consistent en adviseert bedrijven bij verslavingsproblemen op het werk.

Behandeling bij verslavingsproblemen op het werk

Consistent is gespecialiseerd in de behandeling van werknemers die disfunctioneren als gevolg van verslavingsproblemen. Het 3-Partijencontract Consistent© is gericht op het wegnemen van de gevolgen van verslaving, verbeteren van het functioneren en terugdringen van het verzuim.

Werkgever, werknemer en Consistent maken bij de start van de behandeling afspraken in gezamenlijk overleg en leggen deze vast in een 3-partijencontract. De behandeling vindt snel en discreet plaats. Zakelijke verslaglegging ten behoeve van werkgever en werknemer.

Voorlichting

Consistent geeft voorlichting bij bedrijven over alcohol-, drugs- en medicijngebruik en de gevolgen daarvan voor het werk. Wij trainen leidinggevenden in herkennen van verslavingsproblemen, uitspreken van vermoedens en vervolgstappen zetten. Wij adviseren het management bij het opstellen van een Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid voor bedrijven en organisaties.

In overleg met de opdrachtgever wordt een aanbod op maat gerealiseerd.

Download hier de brochure voor bedrijven