Verslaving op het werk

Werknemers met verslavingsproblemen verzuimen vaker dan anderen. Het is niet altijd bekend dat het ziekteverzuim samenhangt met alcohol- of drugsgebruik. Verslaafde werknemers zijn vaker betrokken bij bedrijfsongevallen.

In de productiesector kan aanzienlijke schade ontstaan aan mens en machine. Disfunctioneren ontstaat niet alleen als de medewerker onder invloed op het werk verschijnt. Juist door de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen die uit het gebruik van middelen voortkomen, gebeuren ongelukken en ontstaat productieverlies.

Bij klantcontacten treedt imagoschade op, administratieve fouten kunnen financiële gevolgen hebben. Nog ernstiger wordt het als de veiligheid voor collega, klant of omgeving van het bedrijf in het geding komt. Als bekend is dat een medewerker verslaafd is, blijkt het vaak moeilijk om het probleem aan te pakken.

Feiten over Alcohol en werk

  • 21% van de werkende beroepsbevolking drinkt excessief
  • Verzuim door alcoholgebruik is 2 tot 6 keer hoger
  • Ongevalkans door alcohol op de werkvloer is 2 tot 4 keer hoger
  • Bij bedrijfsongevallen is 1 op de 7 gerelateerd aan alcoholgebruik
  • Gemiddelde probleemdrinker “kost” 25% van het salaris

Mogelijke vragen over alcohol op het werk

  • U heeft het vermoeden dat een bepaalde medewerker te veel drinkt. Hoe bespreekt u dat?
  • U weet zeker dat uw medewerker alcohol gebruikt, maar hij ontkent het ten stelligste. Wat nu?
  • U wilt dat uw leidinggevenden actiever zijn in het signaleren en bespreken van alcoholgebruik onder uw werknemers.

De therapeuten van Consistent kunnen u helpen bij het aanpakken van de problemen als gevolg van verslaving op het werk. Consistent geeft trainingen en voorlichting. Individuele problemen kunnen behandeld worden met het 3-partijencontract Consistent.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen.