Behandeling volgens het 3-Partijencontract

Het 3-Partijencontract Consistent© is een unieke methode om verslavingsproblemen op de werkvloer aan te pakken. Er wordt snel en discreet gewerkt. De medewerker blijft als regel aan het werk

Over het 3-Partijencontract

Het 3-Partijencontract Consistent is een overeenkomst tussen een werkgever, een werknemer en de therapeut van Consistent. Hierin wordt vastgelegd dat Consistent de medewerker begeleidt bij zijn verslavingsprobleem met als doel dat hij beter gaat functioneren. De werknemer verplicht zich in behandeling te gaan. De werkgever vergoedt de kosten en wordt geïnformeerd als de werknemer de behandeling verbreekt.

Inhoud contract

In het contract liggen afspraken vast over, onder meer, het aantal behandelcontacten, het doel van de begeleiding, de rapportage, de evaluatie en de geheimhouding. Het 3-Partijencontract is in feite een zakelijk opgesteld behandelcontract waarbij de werkgever betrokken is, zonder dat hij zich inhoudelijk met de behandeling bezig houdt. Wat telt ziin de resultaten op het werk wat betreft het functioneren. De medewerker blijft als regel aan het werk. De praktijk heeft geleerd dat deze manier van werken zowel voor de werkgever als de werknemer leidt tot positieve verandering en verbetering in het werk en de onderlinge verhoudingen. Het 3-Partijencontract Consistent© is een unieke methode. Gesubsidieerde instellingen voorzien niet in dit aanbod.