Waarom betaalt de werkgever de behandeling bij Consistent?

Een goede werkgever bespreekt met de werknemer dat van hem/haar wordt verwacht dat het disfunctioneren als gevolg van alcoholgebruik stopt. Tegelijk biedt hij de werknemer een hulpverleningstraject aan. Daarbij wordt de leidinggevende betrokken en gecoacht in het omgaan met deze problematiek. Doordat de werkgever betaalt voor dit traject houdt hij ook de vinger aan de pols. Als de behandeling wordt verbroken wordt hij direct geïnformeerd.