De werkwijze bij Consistent

Bij de particuliere verslavingspraktijk Consistent is de werkwijze anders dan bij de grote instellingen. De behandeling bestaat uit gesprekken, individueel of -deels- samen met uw partner. Tijdens deze consulten komt om te beginnen uw middelengebruik aan de orde. Zo snel als mogelijk neemt u een besluit over stoppen of minderen van uw gebruik. Dat lijkt makkelijker dan het is. Het kan heel goed zijn dat u rationeel al lang weet dat u beter kunt stoppen of rigoureus minderen, maar dat u het besluit steeds voor u uitschuift. Dat is het moeilijke bij verslaving: verstand en gevoel zijn met elkaar in conflict.

Deze twee kanten in u zelf komen in de gesprekken uitvoerig aan de orde. Als u een gemotiveerd besluit heeft kunnen nemen bespreken we hoe u dit gaat realiseren. Zo nodig kunt u via de huisarts medicatie krijgen ter ondersteuning.

Problemen samenhangend met verslaving

Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenhangende problematiek. We vinden het belangrijk dat dit tegelijkertijd gebeurt, en niet pas als het verslavingsprobleem is aangepakt. Uw middelengebruik heeft namelijk veelal een functie: u heeft het gevoel het middel nodig te hebben. Het is van belang direct te zoeken naar andere wegen om uw doel te bereiken.

Hoe diepgaand de samenhangende problematiek aan de orde komt hangt van u af. We kunnen ons beperken tot het bespreken van alternatieven voor het middelengebruik, of we bespreken uw levensgeschiedenis in relatie tot het middelengebruik.