+31 (0) 23 5262741

Werken er bij u ook ervaringsdeskundigen ?

Nee, er werken alleen professionele therapeuten bij Consistent. Ervaringsdeskundigen kunnen vaak veel betekenen. We adviseren cliënten die daar baat bij kunnen hebben, naast de behandeling bij Consistent regelmatig een zelfhulpgroep te bezoeken.